Osuszanie lokali zabytkowych nie jest sprawą prostą. Lokale zabytkowe – 100 letnie często są zbudowane z palonej cegły czerwonej. W wyniku wadliwej izolacji pionowej czy poziomej budynku lub kondensacji pary wodnej w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania woda przedostająca się do murów budynków wpływa destrukcyjnie na materiał budowlany. W Polsce obiekty zabytkowe znajdują się na różnych gruntach, co ma istotny wpływ na zmianę pierwotnych wód gruntownych.

Czas ma ogromne znaczenie w osuszaniu budynków, ponieważ wilgoć znajdująca się w materiałach budowlanych może obniżyć wytrzymałość konstrukcji i doprowadzić do rozwoju korozji biologicznej danego obiektu zabytkowego.

Doświadczenie i dokładność w przeprowadzenie procesu osuszania lokali zabytkowych ma istotny wpływ na dobór odpowiednich i bezinwazyjnych metod i technik adekwatnie do panujących warunków danego lokalu. Należy pamiętać, że grubość murów ceglanych jest bardzo duża a wilgoć znajdująca się w materiale budowlanych sama nie odparuje.

Zapaszamy do kontaktu z naszą firmą. Świadczymy usługi osuszania wszystkich budynków, począwszy od osuszania piwnic a skończywszy na osuszaniu dachów płaskich. Osuszanie murów nie stanowi dla nas żadnego problemu.