Co zrobić w przypadku wystąpienia szkody zalaniowej?

Powstanie szkody zadaniowej jest dość powszechnym zjawiskiem.  Strat majątkowych powstałych w wyniku zalania niestety nie potrafimy dokładnie przewidzieć.  Dlatego warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzenia losowego zawierając  dobrowolną polisę ubezpieczenia lokalu mieszkalnego lub usługowego w wybranym przez Państwa Towarzystwie Ubezpieczeniowym.  Celem posiadania polisy OC obejmującej szkodę zalaniową  jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku zdarzenia losowego. Tuż przed zawarciem umowy należy dokładnie przeanalizować treści postanowienia umowy. 

 Jeżeli zawarliśmy polisę OC  w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić przedmiot i zakres naszej umowy. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować najczęstsze przyczyny zalania takie jak:

  • Wskutek awarii lub uszkodzenia przewodów instalacji lub urządzeń m.in. wodociągowej, kanalizacyjnej grzewczej;
  • Przez osoby trzecie z innego lokalu;
  • W wyniku opadów atmosferycznych, topniejącego śniegu lub lodu;
  • W przypadku pożaru, wybuchu, huraganu, uderzenia pioruna.

Proces likwidacji szkody rozpoczyna się na etapie zawarcia umowy z ubezpieczycielem.  Jeżeli zakres ubezpieczenia wynikający z zawartej umowy obejmuje przyczyny zalania to osoba poszkodowana nie powinna mieć problemów z otrzymaniem odszkodowania za zalane mieszkanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Procedury postępowania w przypadku likwidacji szkody zalaniowej z  polisy ubezpieczeniowej

Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Procedury postępowania w przypadku likwidacji szkody zalaniowej bez polisy ubezpieczeniowej

  1. Zgłoszenie szkody zadaniowej do Dry Service Group

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7 również w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy.

  1. Oględziny technika

Nasza firma oferuje bezpłatne oględziny i pomiary wilgotności w przypadku wystąpienia szkody zadaniowej. Staramy się jak najszybciej pomóc Państwu w tym trudnym dla Was okresie. 

  1. Rozpoczęcie procesu osuszania

Technik dokonuje wyceny osuszania zalanych powierzchni  na zasadzie kwoty ryczałtowej.  W przypadku akceptacji kosztorysu możemy rozpocząć proces osuszania. Czas trwania procesu osuszania jest ściśle uzależniony od  stopnia zawilgocenia pomieszczeń.

  1. Zakończenie procesu osuszania

Zakończenie procesu osuszania stanowi dzień w którym pomiary wilgotności zawilgoconych pomieszczeń będą wskazywały dopuszczalny wynik na mierniku.  Przygotowujemy odpowiednią dokumentację a rozliczenie z nasza firmą odbywa się na podstawie  kwoty ryczałtowej ustalonej przed procesem osuszania, na podstawie której zostanie wystawiona FV.