Osuszanie podposadzkowe

W wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej dochodzi do zalania ścian, podłóg w których występują warstwy izolacji. Nowoczesne zastosowanie osuszania podposadzkowego daje możliwość osuszenia mieszkania w całości - od podłogi aż po ściany w jednym czasie.

Współczesna technologia wykonywania warstw izolacji w większości przypadków nie pozwala na ich osuszenie przy wykorzystaniu osuszaczy kondensacyjnych, jak również nie pozwala na ich samoistne wyschnięcie. Zalana warstwa izolacyjna traci swoje właściwości termoizolacyjne, powodując dalsze rozszerzanie się szkody, co skutkuje podciągiem kapilarnym wilgoci w górę ściany. Niszczeniu ulegają farba, tynk, listwy przypodłogowe, meble.

W zalanych warstwach izolacyjnych rozwijają się grzyby i pleśnie, które są niebezpieczne dla naszego zdrowia oraz pojawia się odczuwalny zapach stęchlizny. Dlatego niezbędne jest osuszanie podłogi.

W związku z tym, iż w mieszkaniu klienta woda przez dylatacje wlewała sie do strefy izolacyjnej, nieodzowne jest jej osuszenie pod posadzkowe. Bez tej czynności prócz wymienionych powyżej skutków, nie będzie możliwe skuteczne przeprowadzenie remontu i przywrócenie zalanej podłogi do stanu z przed szkody.
Polega on na wykonaniu odpowiedniej ilości odwiertów uzależnionych od powierzchni zalanego obszaru. Po rozłożeniu układu rur i podłączenia go do urządzeń wyciągających wilgoć ze strefy izolacji rozpoczyna się proces osuszania. Wiąże się to również z wstawieniem szeregu urządzeń wspomagających usuwanie wilgoci z zalanych powierzchni tj. ściany i sufit.

Czas tego procesu uzależniony jest od ilości wody zalegającej w zalanych powierzchniach, przeważnie jest to ok. 2-4 tygodni. Proces jest cały czas kontrolowany i rekonfigurowany w miarę potrzeb.

OSUSZANIE