Ozonowanie pomieszczeń

Ozonowanie Pomieszczeń

Ozonowanie jest jedną z najczęstszych i najlepszych metod wykorzystywanych do dezynfekcji różnorodnych pomieszczeń, bez użycia środków chemicznych. Czynnikiem biobójczy jest ozon.

Co to jest ozon? 

Ozon powstaje z tlenu atmosferycznego m.in. pod wpływem wyładowań elektrycznych (np. podczas burzy) lub promieniowania ultrafioletowego. Również wytwarza się w niektórych reakcjach chemicznych (np. elektroliza związków tlenowych). Jest tzw. altropową odmianą trójatomowego tlenu co oznacza, że w skład ozonu wchodzą trzy cząsteczki tlenu.
Występuje w atmosferze przy powierzchni Ziemi i w górnych warstwach stratosfery, około 30 km nad powierzchnią Ziemi. Bardzo szybko rozkłada się na cząsteczki tlenu (O2). Jest gazem nietrwałym. Okres połowicznego rozpadu ozonu wynosi w powietrzu od 40 minut do 30 minut. W przeciągu 2 godzin wyprodukowany ozon prawie w całości przekształca się w tlen O2. 

Właściwości ozonu:

 

Poprawia jakość powietrza – czystość i świeżość

Właściwości sterylizujące – usuwa lub ogranicza bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie, pestycydy, fungicydy, roztocza, pyły i pyłki alergiczne w powietrzu i wodzie

Usuwanie zapachów -usuwa wszelkie zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Zapachy łatwe do usunięcia to takie które wniknęły w ściany drogą powietrzną np. dym papierosowy. Natomiast zapachy trudne do usunięcia to takie które wniknęły w podłogę drogą płynną np. mocz

W dużych stężeniach – zabija insekty i gryzonie

Czym jest ozonowanie?

Do procesu ozonowania pomieszczeń wykorzystuje generatory ozonu, potocznie zwanymi ozonatorami produkującymi ozon. Działanie ozonu eliminujemy wszelkie zagrożenia biologiczne w sposób bezpieczny dla zdrowia i otoczenia. Nie wykorzystuje się przy tym żadnej chemii. Ozon działa silnie utleniająco, dlatego jest wykorzystywany do dezynfekcji powietrza i wody, np. w basenach. Należy pamiętać, że ozon jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin. Nie można go wdychać bezpośrednio z urządzenia generującego ozon.

Czas ozonowania zależy od rodzaju zapachu, jego intensywności i wielkości ozonowanego pomieszczenia. Czas trwania od 1h do 12h.

Generator ozonu z modułem jonizacji.

W swojej pracy wykorzystujemy generatory ozonu z modułem jonizatora, dzięki któremu są produkowane prozdrowotne cząstki powietrza o emisji ponad 3 milionów ujemnych jonów na 1 cm³ powietrza. 

Właściwości jonizatora:

 

czyszczenia powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych

skutecznie wytrąca alergeny i roztocza

ogranicza w powietrzu bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie

Jak przygotować pomieszczenie do ozonowania?

 

wynieść wszystkie rośliny i zwierzęta z pomieszczenia

uszczelnić kratki wentylacyjne

po zakończeniu procesu ozonowania należy wietrzyć mieszkanie jeżeli ktoś będzie z niego korzystał ( około 20-30 minut)

Ozonowanie pomieszczeń korzystnie wpływa na oczyszczenie powietrza, usuwa nieprzyjemne zapachy takie jak: palenie papierosów, spalenizny, stęchlizny, lakierów, farb itp. Ozon ma bardzo szerokie i skuteczne zastosowanie w zabiegach dezodoryzacji, ponieważ zmienia właściwości różnych związków organicznych.

Przeprowadzamy Ozonowanie pomieszczeń na terenie województwa mazowieckiego w różnorodnych pomieszczeniach – biurowych, mieszkalnych, fabrycznych, sklepach, restauracjach itp.

 

Dry Service Group - Ozonowanie Warszawa, Ozonowanie Mieszkania, Ozonowanie Pomieszczeń, Ozonowanie Budynków Warszawa i okolice