Warszawa, Polska
572 073 627
biuro@dry-service.pl

Zalanie sąsiedzkie

Profesjonalne usługi osuszania budynków.....

Wracasz do domu i spotyka Cię niemiła niespodzianka? Woda kapie z sufitu a na podłodze pełno wody? Nie wiesz co się stało? NIE PANIKUJ! Najważniejsze jest ustalić i usunąć przyczynę zalania.

Pamiętaj! Uzyskanie odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego będzie zależało od tego kto jest sprawdzą wyrządzenia szkody zalaniowej.

Oto 5 magicznych kroków aby uzyskać odszkodowanie w przypadku tzw. „zalania sąsiedzkiego”

 1. USTALENIE I USUNIĘCIE PRZYCZYNY ZALANIA.
  To pierwszy krok jaki musimy podjąć aby rozmiar szkody zalaniowej nie powiększył się. Awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wadliwej izolacji fundamentów pionowej/poziomej czy też pęknięcie rury często są powodem zalania pomieszczenia. Woda w zalanych pomieszczeniach powoduje bardzo wiele problemów, które są trudne do samodzielnego rozwiązania.
 2. KTO JEST WINNY POWSTANIA SZKODY ZALANIOWEJ?
  Według art. 415 Kodeksu Cywilnego: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Najważniejsze jest ustalenie winnego zalania.
  Zazwyczaj za zalanie odpowiada sąsiad, wspólnota bądź spółdzielnia mieszkaniowa.
  Właściciel mieszkania jest odpowiedzialny za stan techniczny instalacji w miejscu, gdzie kończy się jego prawo odrębnej własności, czyli na tzw. zaworach odcinających montowanych przy pionach wody ciepłej i wody zimnej. Natomiast odpowiedzialność za stan techniczny pionów spoczywa na wspólnocie bądź spółdzielni mieszkaniowej.
 3. ZEBRANIE DOWODÓW.
  To kolejny krok naszych działań. Jeżeli została usunięta przyczyna zalania teraz musimy zebrać odpowiednią dokumentację. Możemy zrobić to sami – zrobić dokładne zdjęcia zalanego mieszkania lub zadzwonić do Firmy specjalizującej się w osuszaniu zalanych powierzchni. Należy zrobić zdjęcia aby móc udokumentować przyczynę oraz powstałe szkody w wyniku zalania. Jeżeli winny zalania jest sąsiad – spisz oświadczenie, w którym sprawca przyznaje się do winy, krótki opis zdarzenia i wyszczególnienie zniszczeń. Jeżeli wina spoczywa po stronie spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej – poinformować administratora budynku.
 4. WEZWANIE RZECZOZNAWCY.
  W przypadku gdy nikt nie chce się przyznać do wyrządzenia szkody zalaniowej ważny element stanowi wezwanie rzeczoznawcy celem oszacowania wysokości strat. Zazwyczaj będzie to dla nas dodatkowy koszt. Ważne jest zrobienie zdjęć i pozostawienie przedmiotów do czasu przyjazdu rzeczoznawcy.
 5. UZYSKANIE ODSZKODOWANIA.
  Ostatnim krokiem jest uzyskanie informacji kto będzie płacił za wyrządzoną szkodę. Jeśli wina spoczywa na sąsiedzie należy poprosić go o nazwę swojej firmy ubezpieczeniowej i numer polisy.
  Zalanie przez osoby trzecie z OC sprawcy – niezbędne informację: wypełnić druk zgłoszenia szkody; dostarczyć oświadczenie potwierdzenia wyrządzenia szkody sprawcy/administratora budynku; wykonanie zdjęć przy dobrym oświetleniu – najlepiej od ogółu do szczegółu. Należy pamiętać, że każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma inne wymogi dotyczące przedstawienia stosownej dokumentacji. W przeciągu kilku dni od zgłoszenia szkody powinien pojawić się rzeczoznawca, który określi wartość powstałej szkody zalaniowej. Towarzystwo Ubezpieczeniowej ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od dnia zgłoszenia szkody.

Co zrobić gdy sąsiad/wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa nie posiada polisy ubezpieczeniowej?

Zgodnie z art. 363 Kodeksu Cywilnego:
§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.
§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

Pismo z wezwaniem do zapłaty dla winnego…

Jeżeli sąsiad, wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa będą unikać odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę zalaniową z ich winy należy wystosować odpowiednie pismo z roszczeniem. Należy w nim wskazać odpowiednią kwotę poniesioną za osuszanie pomieszczenia i wyremontowanie mieszkania. Każdy poniesiony wydatek musi być udokumentowany. Pismo z wezwaniem do zapłaty wysyłamy listem poleconym za powiedzeniem odbioru. Jeżeli sprawca nadal nie unika odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę należy skierować pismo do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny zgodnie z miejscem zamieszkania sprawcy.