Warszawa, Polska
572 073 627
biuro@dry-service.pl

Ozonowanie

Profesjonalne usługi osuszania budynków.....

Ozonowanie jest jedną z najczęstszych metod wykorzystywanych do dezynfekcji różnorodnych pomieszczeń, bez użycia środków chemicznych. Czynnikiem biobójczy jest ozon.

Co to jest ozon?

Ozon powstaje z tlenu atmosferycznego m.in. pod wpływem wyładowań elektrycznych (np. podczas burzy) lub promieniowania ultrafioletowego. Również wytwarza się w niektórych reakcjach chemicznych (np. elektroliza związków tlenowych). Jest tzw. altropową odmianą trójatomowego tlenu co oznacza, że w skład ozonu wchodzą trzy cząsteczki tlenu.

Występuje w atmosferze przy powierzchni Ziemi i w górnych warstwach stratosfery, około 30 km nad powierzchnią Ziemi. Bardzo szybko rozkłada się na cząsteczki tlenu (O2). Jest gazem nietrwałym. Okres połowicznego rozpadu ozonu wynosi w powietrzu od 40 minut do 30 minut. W przeciągu 2 godzin wyprodukowany ozon prawie w całości przekształca się w tlen O2.

Właściwości ozonu

  • Poprawia jakość powietrza – czystość i świeżość
  • Właściwości sterylizujące – usuwa lub ogranicza bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie, pestycydy, fungicydy, roztocza, pyły i pyłki alergiczne w powietrzu i wodzie
  • Usuwanie zapachów -usuwa wszelkie zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Zapachy łatwe do usunięcia to takie które wniknęły w ściany drogą powietrzną np. dym papierosowy. Natomiast zapachy trudne do usunięcia to takie które wniknęły w podłogę drogą płynną np. mocz
  • W dużych stężeniach –  zabija insekty i gryzonie

Czym jest ozonowanie?

Do procesu ozonowania pomieszczeń wykorzystuje generatory ozonu, potocznie zwanymi ozonatorami produkującymi ozon. Działanie ozonu  eliminujemy wszelkie zagrożenia biologiczne w sposób bezpieczny dla zdrowia i otoczenia. Nie wykorzystuje się przy tym żadnej chemii. Ozon działa silnie utleniająco, dlatego jest wykorzystywany do dezynfekcji powietrza i wody, np. w basenach. Należy pamiętać, że ozon jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin. Nie można go wdychać bezpośrednio z urządzenia generującego ozon.

Czas Ozonowania zależy od rodzaju zapachu, jego intensywności i wielkości ozonowanego pomieszczenia. Czas trwania od 1h do 12h.

Generator ozonu z modułem jonizacji

W swojej pracy wykorzystujemy generatory ozonu z modułem jonizatora, dzięki któremu są produkowane prozdrowotne cząstki powietrza o emisji ponad 3 milionów ujemnych jonów na 1 cm³ powietrza.

Właściwości jonizatora

  • czyszczenia powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
  • skutecznie wytrąca alergeny i roztocza
  • ogranicza w powietrzu bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie

Jak przygotować pomieszczenie do ozonowania?

  • wynieść wszystkie rośliny i zwierzęta z pomieszczenia
  • uszczelnić kratki wentylacyjne
  • po zakończeniu procesu ozonowania należy wietrzyć mieszkanie jeżeli ktoś będzie z niego korzystał ( około 20-30 minut)


Ozonowanie pomieszczeń korzystnie wpływa na oczyszczenie powietrza, usuwa nieprzyjemne zapachy takie jak: palenie papierosów, spalenizny, stęchlizny, lakierów, farb itp. Ozon ma bardzo szerokie i skuteczne zastosowanie w zabiegach dezodoryzacji, ponieważ zmienia właściwości różnych związków organicznych.

Przeprowadzamy  Ozonowanie pomieszczeń  na terenie województwa mazowieckiego w różnorodnych pomieszczeniach – biurowych, mieszkalnych, fabrycznych, sklepach, restauracjach itp.